OdporúčameZaložiť web alebo e-shop
Jadrové riziká
TOPlist

!JADROVÉ RIZIKÁ!

Jadrové riziká nie sú vecou minulosti!

Černobyľ nie je vecou minulosti ani z hľadiska jadrovej bezpečnosti. Vážne riziká jadrových elektrární zostávajú stále tu. Čo sa stalo pred dvadsiatimi rokmi, môže sa zopakovať hoci aj zajtra.

Jaslovské Bohunice: Vysoko rizikové reaktory nie sú len v Rusku alebo na Ukrajine, ale i na Slovensku. Aj vďaka upozorneniam zo strany Greenpeace boli po mnohých medzinárodných inšpekciách a štúdiách označené reaktory typu VVER-440/230, ktoré stále bežia v elektrárni V1 v Jaslovských Bohuniciach, za „vysoko rizikové“. Štáty OECD dospeli k záveru, že ich bezpečnosť nie je možné zvýšiť na potrebnú úroveň ani rozsiahlou modernizáciou a Európska únia preto požadovala ich urýchlené odstavenie. Podľa prístupovej zmluvy, ktorú Slovensko podpísalo, musia byť dva reaktory V1 odstavené najneskôr do konca roka 2006, respektíve 2008. Greenpeace situáciu zblízka sleduje a bráni pokusom niektorých politikov prevádzku rizikových reaktorov predĺžiť.

Ďalšie reaktory: Ďalšie štyri reaktory na Slovensku, ktoré fungujú v elektrárňach Jaslovské Bohunice V2 a Mochovce, sú modernejšieho typu VVER 440/213. Aj ony sú ale postavené podľa sovietskych projektov zo 70. rokov minulého storočia a na rozdiel od západoeurópskych reaktorov nemajú ani ochranný kontajnment, ktorý by zabránil úniku radiácie v prípade ťažkej nadprojektovej havárie, alebo ktorý by napríklad uchránil reaktor pred pádom veľkého lietadla.

Riziko havárie sa zdá byť malé: podľa výročnej správy Slovenských elektrární z roku 2004 je to asi 1:250 000. Veľmi zložité zariadenia a ich obsluha však občas zlyhávajú. Odhady pravdepodobnosti naviac nepočítajú s vonkajšími rizikami, ktoré sú dnes aktuálne, ako je napríklad cielený útok teroristov.

Expertné štúdie ukazujú, že hoci sú slovenské reaktory iného typu, ako tie v Černobyle, nie je možné vylúčiť reálne scenáre vzniku ťažkých havárií vedúcich k masívnemu úniku rádioaktivity, porovnateľnému s Černobyľom.

Na to, že riziko ťažkej havárie nie je iba teoretickým výmyslom, ale reálnou možnosťou, neupozorňuje iba Greenpeace. Uvedomujú si ho aj majitelia jadrových elektrární, ktorí požadujú, aby ich štát zákonom chránil pred zodpovednosťou za škody spôsobené ťažkou jadrovou haváriou. Podľa zákona č. 541/2004 Zb. ručia za škody iba do výšky 75 miliónov €, teda asi 2,8 miliardy korún. To je nepatrný zlomok možných škôd, ktoré sú len v Černobyľskom regióne odhadované na 200 miliárd €, teda viac ako tisícnásobok. Keby svojim reaktorom stopercentne verili, obišli by sa majitelia jadrových elektrární iste aj bez tejto exkluzívnej výsady, ktorú nemá žiadne iné priemyselné odvetvie.

Chceme bezpečné alternatívy

Greenpeace presadzuje energetickú politiku, ktorá by eliminovala nepotrebné riziká, bola ekologicky citlivá a dlhodobo udržateľná.

Jedným z našich konkrétnych cieľov v nasledujúcich mesiacoch je zlepšenie podmienky pre rýchlejší rozvoj obnoviteľných zdrojov na Slovensku. Tie dnes pokrývajú iba 3,5 % celkovej spotreby našej energie. Pritom potenciál vetra, vody, biomasy, slnečného žiarenia a geotermálneho tepla je u nás aj pri využití súčasných, overených a komerčne dostupných technológií mnohonásobne vyšší. Čo chýba, je transparentné legislatívne prostredie, bežné vo väčšine krajín EÚ, a dokonca už aj v Českej republike, kde zákony na podporu obnoviteľných zdrojov energie poskytujú investorom stabilné a atraktívne prostredie. Chceme, aby Slovensko takýto zákon prijalo čo najskôr.

Tvorba webových stránok na WebLahko.sk  |  Nahlásiť protiprávny obsah!  |   Mapa stránok