OdporúčameZaložiť web alebo e-shop
Následky na Slovensku
TOPlist

!Následky černobyľskej havárie na území Slovenska!

Vzdušné prúdy kontaminované výbuchom Černobyľu zamierili nasledujúce dni nad Európu. Najväčšie škody spôsobil rádioaktívny mrak tam, kde z neho pršalo. Dážď totiž spláchol na miesta, kde padal, rádioaktívne látky vo veľkom množstve.

Nad územím Československa preletel černobyľský mrak celkovo trikrát: 30. apríla, 3. až 4. mája a 7. mája 1986. Prvý a tretí prechod zasiahol celé územie Československa, druhý prechod len jeho západnú časť, takže minul stredné a východné Slovensko.

Podrobné výsledky merania z tej doby zhŕňa správa Inštitútu hygieny a epidemiológie – Centra hygieny žiarenia, ktorú roku 1990 pripravili pre potreby Vedeckého výboru OSN pre účinky atómového žiarenia (UNSCEAR). Z dokumentu nazvaného "Správa o radiačnej situácii na území Československa po havárii jadrovej elektrárne Černobyľ“, sme vybrali aj nasledujúce údaje:

•  Spád rádionuklidov na povrch pôdy prebiehal najviac počas prvého a tretieho prechodu rádioaktívneho mraku nad našim územím, kedy z neho dažďové zrážky vymývali rádioaktívne látky.
•  Kontaminácia pôdy rádioaktívnymi látkami bola zistená jednorázovo medzi 16. a 18. májom 1986. Bolo odobratých 1300 vzoriek.
•  Priemerná hodnota zamorenia pôdy rádioizotopom cézia Cs-137 v Československu bola 4200 Bq/m2. Na Slovensku bol najviac zasiahnutý západoslovenský kraj.

Nadpriemerné zamorenie bolo zaznamenané v okresoch (priemer ČSSR bol 4200 Bq/m2):

Dunajská Streda 12 200 Bq/m2
Komárno 10 510 Bq/m2
Žiar nad Hronom 8470 Bq/m2
Galanta 7270 Bq/m2
Nitra 6980 Bq/m2
Levica 6410 Bq/m2
Stará Ľubovňa 5270 Bq/m2
Nové Zámky 4670 Bq/m2
Lučenec 4670 Bq/m2
Dolný Kubín 4430 Bq/m2

•  Najväčšie zaťaženie obyvateľov rádioaktívnymi látkami nastalo v dvoch vlnách: počas prvých týždňov po havárii a počas zimy 1986/87, kedy boli konzumované obilniny z úrody roku 1986, rovnako ako mlieko a mäso zo zvierat kŕmených senom skoseným počas jari a leta 1986.

•  Celkové zaťaženie obyvateľov Československa, ku ktorému štúdia po množstve výpočtov a matematických modelov dospela, predstavuje 11 310 Sv. To znamená, že pri veľmi opatrných odhadoch spôsobí radiácia z Černobyľu na našom území celkovo 450 až 1200 predčasných úmrtí, väčšinou v dôsledku rakoviny vyvolanej ožiarením. Vzhľadom na nepresnosti vo výpočtoch však môže byť počet obetí ešte vyšší.

Tvorba webových stránok na WebLahko.sk  |  Nahlásiť protiprávny obsah!  |   Mapa stránok